Care este scopul nostru ?

Asociatia Ecologica Floare de Colt are ca scop atragerea tineretului în practicarea activitatilor ecologice, a ecoturismului si a turismului specializat sau de agrement în conditii de deplina siguranta cu respectarea si protejerea mediului înconjurator.

Care sunt obiectivele noastre?

Asociatia Ecologica Floare de Colt are ca obiective: a) propagarea / promovarea activitatilor ecologice, a ecoturismului si a turismului specializat în rândul tinerilor, prin organizarea de activitati specifice: scoli de initiere, drumetie, alpinism, speologie, orientare turistica, fotografie, ecologizare, cultural etc;

b) stimularea voluntariatului prin participarea tinerilor la actiuni de ecologizare sau de întretinere a potecilor, a podetelor, de marcare sau remarcare / refacere a traseelor turistice în zona montana;

c) construirea, cu avizele de rigoare, de refugii alpine, cabane, puncte de informare turistica sau de propaganda ecologica administrate de asociatie în locuri absolut necesare;

d) educarea tinerilor membri si a turistilor pentru respectarea integritatii bunurilor obstesti, a florei, faunei, monumentelor naturii si a parcurilor nationale / naturale, a monumentelor istorice, siturilor arheologice sau arhitecturale prin publicitate sau prin sprijinirea organelor competente;

e) editarea sub egida asociatiei de carti, calauze, prospecte, harti, monografii si orice alte lucrari cu caracter de publicitate turistica si ecologica, colaborare cu alte reviste de specialitate;

f) propagarea / promovarea ecologiei, ecoturismului, turismului specializat sau dezvoltarii durabile în rândul tineretului, în scoli, licee, facultati prin film, diapozitive, video, afise, pliante, expozitii etc.;

g) stabilirea de relatii de colaborare cu organizatii similare de tineret din tara sau de peste hotare, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si cu autoritatile publice locale si centrale;

h) stimularea participarii copiilor, tinerilor si adultilor la programe si activitati educative în domeniul protectiei mediului, ecologiei, sportului si turismului;

i) facilitarea accesului copiilor si tinerilor la sisteme educationale alternative;

j) elaborarea, organizarea si dezvoltarea de programe si actiuni educative, de protectia mediului, sociale, sportive, ecologice si turistice, în special pentru copii si tineri;

k) arhivarea unui bogat material stiintific, geografic, fotografic si documentar;

Ce activitati desfasuram ?

Asociatia Ecologica Floare de Colt desfasoara urmatoarele activitati:

- concepe si ofera programe de pregatire si perfectionare profesionala în domeniul educatiei si tineretului;

- concepe si ofera programe de consultanta si asistenta specifica în domeniul protectiei mediului;

- ofera programe de educatie continua prin metode non-formale;

- dezvolta programe de parteneriat în domeniul educatiei la nivel local, national sau international;

- initiaza, dezvolta si sustine programe în domeniul tineretului;

- initiaza si organizeaza concursuri la nivel national sau international pe teme legate de obiectul sau de activitate;

- acorda premii, diplome si distinctii pentru merite deosebite;

- întretine relatii de colaborare si parteneriat cu organizatii si institutii interne si internationale în domeniu;

- ofera servicii de agrement cu continut formativ-educativ;

- efectueaza studii pentru identificarea factorilor de risc cu impact asupra calitatii vietii si a mediului înconjurator;

- editeaza publicatii pentru tineret, precum si lucrari de interes în domeniul educatiei ecologice si turistice;

- activitati economice proprii în vederea autofinantarii, în conditiile legii;

- presteaza servicii de specialitate;

- acorda consultanta firmelor sau institutiilor interesate ;

- analizeaza alaturi de Agentiile de Protectia Mediului proiectele publice sau private care pot avea impact negativ asupra mediului;

- participa alaturi de comisariatele judetene ale garzii de mediu, la actiuni voluntare de inspectia mediului

- orice alte activitati de natura sa influenteze realizarea scopului propus, potrivit dispozitiilor legale.